Dokumenty MP

Metodické pokyny a doporučení

Strategie

Krajský plán PPRCH v Olomouckém kraji na období 2019-2022
Akční plán realizace národní strategie PPRCH dětí a mládeže na období 2019 – 2021-1
Národní strategie PPRCH dětí a mládeže na období 2019 – 2027
Strategie prevence kriminality v ČR na období 2016-20
Akční plán protidrogové politiky Olomouckého kraje na léta 2019 – 2020

Další
Bezpečně online – metodický návod k programu (dokumenty najdete zde)