Semináře z dotace MŠMT

Přehled seminářů realizovaných v rámci projektu „Podpora pedagogům při budování bezpečného klimatu ve školách Olomouckého kraje“ – dotace MŠMT pro rok 2017
Přerov

Tolerance a přijímání odlišnosti interaktivní „herní seminář“ se zaměřením na výchovu k tolerantnosti
Datum: 22.3.2017
Čas konání: 8:00 – 15:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová a Mgr. Irena Oršulíková
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: vzdelavani@ppp-prerov.cz Mgr.Silvie Houšťavová Do: 13.3.2017

Hodnocení  jako  aspekt tvorby příznivého vztahového klimatu
Datum: 4.5.2017
Čas konání: 8:00 – 15:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová a Mgr. Irena Oršulíková
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: vzdelavani@ppp-prerov.cz Mgr.Silvie Houšťavová Do: 24.5.2017

Možnosti spolupráce školy s rodinou
Datum: 10.10.2017
Čas konání: 8:00 – 15:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová a Mgr. Irena Oršulíková
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: vzdelavani@ppp-prerov.cz Mgr.Silvie Houšťavová Do: 30.09.2017

Jak na pedagogické vedení dětí s problémovým chováním
Datum: 16.11.2017
Čas konání: 8:00 15:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová a Mgr. Irena Oršulíková
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: vzdelavani@ppp-prerov.cz Mgr.Silvie Houšťavová Do: 31.10.2017

1.supervizní setkání
Datum: 6.4.2017
Čas konání: 13:00 – 17:00
Počet účastníků: 12
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová a Mgr. Irena Oršulíková
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: vzdelavani@ppp-prerov.cz Mgr.Silvie Houšťavová Do: 30.3.2017

2.supervizní setkání
Datum: 25.5.2017
Čas konání: 13:00 – 17:00
Počet účastníků: 12
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: vzdelavani@ppp-prerov.cz Mgr.Silvie Houšťavová Do: 18.5.2017

3.supervizní setkání
Datum: 5.10.2017
Čas konání: 13:00 – 17:00
Počet účastníků: 12
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: vzdelavani@ppp-prerov.cz Mgr.Silvie Houšťavová Do: 27.9.2017

4.supervizní setkání
Datum: 21.11.2017 Pozor, změna termínu!
Čas konání: 13:00 – 17:00
Počet účastníků: 12
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: vzdelavani@ppp-prerov.cz Mgr.Silvie Houšťavová Do: 10.11.2017

Šumperk

Možnosti mapování třídního  klimatu II.
Datum: 12.4. 2017
Čas konání: 8:00 – 16:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Karolína Homolová
Místo konání: Zasedací místnost ve II. patře Sociálního odboru MěÚ Šumperk, Lautnerova1
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: ppp.spk-prevence@seznam.cz Mgr. Petr Halama Do: 31.3.2017

Fenomén záměrného sebepoškozování u žáků a studentů
Datum: 6.6. 2017
Čas konání: 8:00 – 16:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr.Martin Kupka, PhD.
Místo konání: Zasedací místnost ve II. patře Sociálního odboru MěÚ Šumperk, Lautnerova1
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: ppp.spk-prevence@seznam.cz Mgr. Petr Halama Do: 31.5.2017

Efektivní náplň třídnických hodin
Datum: 20.9.2017
Čas konání: 8:00 – 16:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr.Marek Mikláš
Místo konání: Zasedací místnost ve II. patře Sociálního odboru MěÚ Šumperk, Lautnerova1
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: ppp.spk-prevence@seznam.cz Mgr. Petr Halama Do: 10.9.2017

Patologie ve třídě – co s ní?
Datum: 9.11..2017
Čas konání: 8:00 – 16:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Petr Šolc
Místo konání: Zasedací místnost ve II. patře Sociálního odboru MěÚ Šumperk, Lautnerova1
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: ppp.spk-prevence@seznam.cz Mgr. Petr Halama Do: 31.10.2017

Jeseník

Autority a jejich místo v životě žáka
Datum: 7.4.2017
Čas konání: 10:00 – 17:00
Počet účastníků: 20
Lektor: PaedDr et Mgr. Věra Facová
Místo konání: ZŠ Jeseník, Průchodní 154, Jeseník 790 01
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: prevence.jesenik@seznam.cz Mgr. Martin Kupka, PhD. Do: 3.4.2017

Kyberšikana: současná nebezpečí kyberprostoru, virtuální reality a sociálních sítí
Datum: 5.5.2017
Čas konání: 10:00 – 17:00
Počet účastníků: 20
Lektor: PhDr. Jan Šmahaj, PhD.
Místo konání: ZŠ Jeseník, Průchodní 154, Jeseník 790 01
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: prevence.jesenik@seznam.cz Mgr. Martin Kupka, PhD. Do: 28.4.2017

Homofobie: úskalí začlenění žáka s odlišnou sexuální orientací do třídního kolektivu
Datum: 14.9.2017
Čas konání: 10:00 – 17:00
Počet účastníků: 20
Lektor: PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
Místo konání: ZŠ Jeseník, Průchodní 154, Jeseník 790 01
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: prevence.jesenik@seznam.cz Mgr. Martin Kupka, PhD. Do: 1.9.2017

Olomouc

Kočičí zahrada
Datum: 10.4.2017 (1. úvodní setkání), 10.10.2017 (2. navazující setkání)
Čas konání: 9:00 – 17:00 (1. úvodní setkání)
Čas konání: 9:00 – 14:00 (2. navazující setkání)
Počet účastníků: 20
Lektor: PhDr. Lenka Skácelová
Místo konání: U Sportovní haly 41/1, Olomouc (respirium)
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: sevcikova@ppp-olomouc.cz Mgr. Pavla Ševčíková Do: 31.3.2017

Supervizní setkání
Datum: 8. 11. 2017
Čas konání: 9:00 – 13:00
Lektor: Mgr. Vlasta Recová
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, U Sportovní haly 1a (5. patro)
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: sevcikova@ppp-olomouc.cz do  31. 10. 2017