Semináře z finančního příspěvku KÚ OK

Přehled seminářů, které byly a budou realizovány z finančního příspěvku KÚ OK v roce 2019

Olomouc

Do dna? – program zaměřený na prevenci užívání alkoholu
Datum: 30. 4. 2019
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Jan Veselý, Ph.D. (Společnost Podané ruce o.p.s.)
Místo konání: U Sportovní haly 41/1, Olomouc (respirium)

Krátké intervence v praxi pedagoga
Datum: 22. 5. 2019
Počet účastníků: 21
Lektor: MUDr. Marie Nejedlá
Místo konání: U Sportovní haly 41/1, Olomouc (respirium)

Sekty
Datum: 17. 10. 2019
Počet účastníků: 20
Lektor: PhDr. Olga Pechová, Ph.D.
Místo konání: U Sportovní haly 41/1, Olomouc (respirium)

Přerov

Krátké intervence v praxi pedagoga
Datum: 10. 10. 2019
Počet účastníků: 25
Lektor: MUDr. Marie Nejedlá
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Přehled seminářů, které byly a budou realizovány z finančního příspěvku KÚ OK v roce 2018

Adaptační program
Datum: 9. – 10. 5. 2018
Počet účastníků: 25
Lektor: Mgr. Eva Klabanová
Místo konání: horská chata Slovan na Tesáku/Rajnochovicích,  http://www.chataslovan.cz/


Adaptační program
Datum: 22. – 23. 5. 2018
Počet účastníků: 25
Lektor: Mgr. Eva Klabanová
Místo konání: horská chata Slovan na Tesáku/Rajnochovicích,  http://www.chataslovan.cz/


Olomouc

Všímavost, uvědomování, pozornost a jejich význam ve školní praxi
Datum: 4. 10. 2018
Čas konání: 9:00 – 16:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Martin Kupka, PhD.
Místo konání: U Sportovní haly 41/1, Olomouc (respirium)


Supervizní seminář – pomoc a vedení pedagogů v preventivním působení na žáky
Datum: 29. 5. 2018
Čas konání: 9:00 – 13:00
Počet účastníků: 15
Lektor: Mgr. Silvie Houšťavová
Místo konání: U Sportovní haly 41/1, Olomouc (respirium)


Jeseník

Všímavost, uvědomování, pozornost a jejich význam ve školní praxi
Datum: 11. 10. 2018
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Martin Kupka, PhD.


Prostějov

Všímavost, uvědomování, pozornost a jejich význam ve školní praxi
Datum: 1. 11. 2018
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Martin Kupka, PhD.


Šumperk

Všímavost, uvědomování, pozornost a jejich význam ve školní praxi
Datum: 8. 11. 2018
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Martin Kupka, PhD.


Přerov

Všímavost, uvědomování, pozornost a jejich význam ve školní praxi
Datum: 6. 12. 2018
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Martin Kupka, PhD.

 
 Přehled seminářů realizovaných v rámci VI. Krajské konference PPRCH v roce 2017
Přerov

Právní aspekty v rámci rizikového chování – právní minimum pro pedagoga a pedagogického pracovníka
Datum: 11.5.2017
Čas konání: 9:00 – 15:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Jaroslav Šejvl
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: orsulikova@ppp-prerov.cz Mgr. Irena Oršulíková Do: 30.4.2017

Sebepoškozování
Datum: podzim 23.11.2017
Čas konání: (bude upřesněno)
Počet účastníků: (bude upřesněno)
Lektor: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.
Místo konání: Seminární místnost PPP a SPC OK, Kouřílkova 8, 2.poschodí
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: orsulikova@ppp-prerov.cz Mgr. Irena Oršulíková Do: (15.11.2017)

Jeseník

Právní aspekty v rámci rizikového chování – právní minimum pro pedagoga a pedagogického pracovníka
Datum: 20.4.2017
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Jaroslav Šejvl
Místo konání: ZŠ Jeseník, Průchodní 154

Olomouc

Šikana a problémové vztahy ve třídě – spolupráce školy a rodiny
Datum: 23.3.2017
Čas konání: 9:00 – 15:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Kateřina Motlová a Mgr. Vlasta Recová
Místo konání: U Sportovní haly 41/1, Olomouc (respirium)
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: sevcikova@ppp-olomouc.cz Mgr. Pavla Ševčíková Do: 10.3.2017

Truchlení dětí – význam rané ztráty blízkého člověka
Datum: 6.10.2017
Čas konání: 10:00 – 16:00
Počet účastníků: 20
Lektor: Mgr. Martin Kupka, Ph.D.
Místo konání: U Sportovní haly 41/1, Olomouc (respirium)
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: sevcikova@ppp-olomouc.cz Mgr. Pavla Ševčíková Do: 30.9.2017

Prostějov

Právní aspekty v rámci rizikového chování – právní minimum pro pedagoga a pedagogického pracovníka
Datum: 27.4.2017
Čas konání: 10:00 – 17:00
Počet účastníků: 30
Lektor: Mgr. Jaroslav Šejvl
Místo konání: ZŠ a MŠ Prostějov – Kollárova ulice, pracoviště Husovo nám. 91
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: ppp-recova@volny.cz Mgr. Vlasta Recová

Kritické myšlení
Datum: 9.5.2017, 19.9.2017, 17.10.2017, 14.11.2017 (jedná se o ucelený cyklus seminářů)
Čas konání: 9:00 – 15:00
Lektor: Doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.
Místo konání: SŠ Švehlova, nám. Spojenců 17, Prostějov
Jak se přihlásit: Závaznou přihlášku posílejte na adresu: ppp-recova@volny.cz Mgr. Vlasta Recová
Doplňující informace: podmínkou pro získání osvědčení o absolvování cyklusu seminářů je splňení min. 70% účasti