Podcasty – Poradenské švitoření

Vážení rodiče, pedagogové a všichni ostatní,

dovolte nám představit novou službu, kterou připravujeme pro vás všechny, které zajímá dění ve školství, speciální pedagogice a oblasti metodiky prevence.

Poradenské švitořeníčko pro vás připravují oblastní metodičky prevence Olomouckého kraje PhDr. Věra Neusar a PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová. Budeme se věnovat různým tématům, která mohou být zajímavá pro pedagogy, rodiče, tak i samotné děti. Plánujeme na některá naše poradenská švitoření pozvat různé hosty a to i včetně našich kolegů.

Zdravíme všechny naše posluchače a v případě, že by vás nějaké téma zajímalo, můžete nám napsat (neusar@ppp-olomouc.cz; ppp-kalabisova@volny.cz).

 

 

Podcast č. 1 – Režim žáka navštěvujícího 6. třídu – přechod na II. stupeň (11/2020)

Podcast č. 2 – Komunitní kruh (12/2020)
Anotace: Název je od slova komunita, tedy společenství. Jeho cílem je rozvoj vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti a přijetí pro každého žáka, rozvoj emocionality, vytváření bezpečného klimatu třídy.

Podcast č. 3 – Třídní schůzky (1/2021)
Anotace: Zamyšlení nad podstatou a účelností třídních schůzek a kam se třídní schůzky mohou ubírat.