PPP

Pedagogicko-psychologická poradna Olomouckého kraje (PPP OK) vznikla v roce 2005 sloučením pracovišť Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk s cílem integrace poradenského systému v našem kraji. Od roku 2014 došlo k rozšíření působnosti vznikem SPC. Základní filozofií PPP a SPC OK je zajišťování kvality poskytovaných diagnostických, intervenčních a metodických služeb se zřetelem na maximální dostupnost. Klíčovou náplní práce odborných pracovníků, kterými jsou psychologové a speciální pedagogové, je přímá práce s klientem, s jeho rodiči a pedagogy.

Má-li být práce s klientem úspěšná, je důležitou podmínkou součinnost poradny, rodiny, školy, případně dalších institucí. A pomoc dítěti, žákovi či studentovi je našim společným cílem.