Pracovní tým PPP Olomouc

Odborné pracovníky lze kontaktovat mezi 7:30 – 8 hod a po 13 hodině. Prosíme o respektování tohoto času z důvodu individuální práce s dětmi v době od 8 do 13 hod. Objednat dítě k vyšetření lze u administrativních pracovnic nebo prostřednictvím elektronické žádosti zde.

Budova A: 585 221 045
Budova B: 582 800 060

Ředitel PPP a SPC OK
Mgr. Lubomír Schneider, speciální pedagog (budova A)
schneider@ppp-olomouc.cz

Vedoucí pracoviště a statutární zástupce
Mgr. František Štefek, psycholog (budova A)
stefek@ppp-olomouc.cz

Speciální pedagogové
Mgr. Martin Dobeš (budova A)
dobes@ppp-olomouc.cz

Mgr. Markéta Koláčková (budova A)
kolackova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lenka Hetová, koordinátor pro mimořádně nadané žáky (budova A)
hetova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Miluše Hutyrová, Ph.D. (budova B)
hutyrova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Věra Janyšková (detašované pracoviště Litovel)
janyskova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Eva Kutáčová (budova A)
kutacova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Pavel Kutálek (budova A)
kutalek@ppp-olomouc.cz

Mgr. Soňa Matějková (budova B)
matejkova@ppp-olomouc.cz

Mgr. et Mgr. Kateřina Přikrylová (budova B)
prikrylova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Alena Prusenovská, MPP
prusenovska@ppp-olomouc.cz (budova B, detašované pracoviště Šternberk)

Mgr. Jana Langerová (býv. Světlíková) (detašované pracoviště Šternberk)
langerova@ppp-olomouc.cz

Psychologové
Mgr. Iva Černá (budova A)
cerna@ppp-olomouc.cz

Jana Červinková, prom. psycholog (budova A)
cervinkova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lucie Hamplová (budova B, detašované pracoviště Šternberk)
hamplova@ppp-olomouc.cz

PhDr. Jana Hronová (detašované pracoviště Uničov)
hronova.psycholog@seznam.cz

Mgr. Barbora Jenšová (budova A)
jensova@ppp-olomouc.cz

Božena Kučková, koordinátor pro mimořádně nadané žáky (budova A)
kuckova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Petra Mezuláníková, koordinátor pro mimořádně nadané žáky (budova A)
mezulanikova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Kateřina Motlová, oblastní metodik prevence (budova B)
motlova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Lenka Nejeschlebová (budova A)
nejeschlebova@ppp-olomouc.cz

PhDr. Věra Neusar, oblastní metodik prevence (budova B)
neusar@ppp-olomouc.cz

Mgr. Jana Sýkorová (budova A)
sykorova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Hana Rábková (detašované pracoviště Šternberk)
rabkova@ppp-olomouc.cz

Mgr. Marie Šmídová (budova B)
smidova@ppp-olomouc.cz

Mgr. et Mgr. Pavel Vozka (budova B)
vozka@ppp-olomouc.cz

Mgr. Jana Zorková (budova A)
zorkova@ppp-olomouc.cz

Administrativní pracovnice

Xenie Bartlová (budova A)
bartlova@ppp-olomouc.cz

Šárka Doleželová (budova A)
ppp@ppp-olomouc.cz

Jana Hejkrlíková, personalistka (budova A)
jhejkrlikova@ppp-olomouc.cz

Jaroslava Jansová (budova A)
cervinkovajar@ppp-olomouc.cz

Renata Kotová, vedoucí ekonomicko-provozního úseku (budova A)
ucetni@ppp-olomouc.cz

Petra Matoušková, pověřenec GDPR (budova B)
matouskova@ppp-olomouc.cz

Lidmila Soldánová (budova B)
soldanova@ppp-olomouc.cz