Tvoje správná volba

Výstava k prevenci rizikového chování „Tvoje správná volba“
Na Gymnáziu J. Wolkera v Prostějově se podařilo ve spolupráci s Policií ČR a Ped. psych. poradny a Spec. ped. centra Olomouckého kraje zrealizovat putovní výstavu   „Tvoje správná volba“.
Výstava potrvá od 29.září do 10. října 2014 a  věnuje se primární  prevenci v oblasti tabákových výrobků, alkoholu a marihuany. Zaměřena je na věkovou kategorii kolem 10 let ( 3.-5. tř. ZŠ).
Výstava vznikla v rámci Projektu Tvoje správná volba v České a Slovenské republice z iniciativy Prezidia Policejního sboru. Projekt byl předložen  v r. 2008. Realizace probíhala od srpna 2009 do prosince  2011.
Předním cílem  výstavy je přispět ke snížení  trestné činnosti pod vlivem návykových látek. Výstava  splňuje základní kritéria v informovanosti o škodlivosti návykových látek a výborně je doplňuje zážitkovou a kognitivní formou, přiměřenou věku dětí, pro které je  realizována. Podává informace týkající  se péče o své zdraví a tělo. Je dobře využitelná v různých rovinách a je proto  možné  získané informace  využít ve školním prostředí v rámci dalších preventivních aktivit a činností.
Alkohol a cigarety představují zřejmě nejfrekventovanějších legálně užívané drogy a jsou palčivým problém celé společnosti.
Žáci mají možnost v rámci jednotlivých interaktivních panelů získat tvořivou a hravou formou poznatky o škodlivosti alkoholu, tabákových výrobcích  a drogách.
Velkým  kladem výstavy je zvolená forma, kdy žáci nejsou pouze pasivními posluchači, ale aktivními spolutvůrci. Mají možnost také písemně nebo obrázky vyjádřit, jak se jim výstava líbila a co si z ní „odnášejí“. Lze jen doufat, že nabyté informace jim co nejvíce pomohou při další cestě životem.