Služby

PPP a SPC OK je státním školským zařízením v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. a s vyhláškou č. 72/2005 Sb. V tomto kontextu jsou poskytované služby bezplatné a jsou určeny žákům a studentům základních, středních škol a vyšších odborných škol, jejich rodičům a učitelům. Nabízíme pomoc zejména při řešení výukových a výchovných potíží, zahrnujících specifické poruchy učení a chování, poruchy autistického spektra, mentální postižení, tělesné postižení, smyslové postižení, při posouzení školní zralosti, s výběrem vhodné SŠ, při řešení sociálně patologických jevů a s péčí o mimořádně nadané žáky.