Služby SPC

Služby poskytované SPC

 • psychologické vyšetření
 • speciálně pedagogické vyšetření
 • doporučení podpůrných vzdělávacích opatření na všech stupních škol
 • zpracování odborných posudků a podkladů pro účely vzdělávání
 • metodické vedení při zpracování individuálního vzdělávacího plánu (IVP)
 • konzultace a řešení výukových a výchovných obtíží
 • podpora rodin klientů – konzultace s rodiči
 • pomoc při profesní orientaci
 • konzultace s pedagogy
 • základy sociálně právního poradenství

Forma poskytované péče

 • ambulantně
 • v terénu (ve škole, v rodině)

Veškeré služby SPC jsou bezplatné.

Neposkytujeme nejrůznější doporučení a zprávy určené primárně pro sociální účely.