Služby SPC Mohelnice

Pro klienty

 • s více vadami (kombinace těl., ment. nebo smysl. postižení)
 • s mentálním postižením
 • s tělesným postižením
 • s poruchou autistického spektra (PAS)

Rodičům pracovníkům škol a školských zařízení zájemcům z řad odborníků SPC zajišťuje

 • komplexní psychologickou a speciálně pedagogickou diagnostiku
 • podporu a pomoc při integraci zdravotně postiženého žáka do běžného typu MŠ,ZŠ a SŠ (výběr optimálního školního zařízení, komplexní zpracování podkladů pro integraci, konzultace s pedagogickýmí pracovníky a rodiči, pomoc při zpracování individuálních vzdělávacích programů)
 • doporučení k odkladu povinné školní docházky u dětí s kombinovaným mentálním a tělesným postižením
 • zpracování podkladů pro zařazení dětí do vhodného typu škol a školských zařízení
 • vypracování podkladů pro přeřazení žáka do vzdělávacího programu ZŠ speciální (příp. ZŠ praktické)
 • vystavení podkladů ke vzdělávání žáků s hlubokým mentálním postižením formou stimulace v rodině a metodické vedení jejich rodičů
 • výjezdy do škol, rodin a zařízení pečující o žáky se zdravotním postižením
 • sociálně právní poradenství

SPC dále nabízí:

 • konzultační a poradenskou činnost pro pedagogy a rodiče
 • poradenství v oblasti profesní orientace u osob se specifickými vzdělávacími potřebami
 • metodickou pomoc učitelům a rodičům u vzdělávání žáků se zdravotním postižením
 • přehled o vhodných kompenzačních pomůckách a zapůjčování literatury klientům SPC
 • individuální speciálně pedagogickou práci dle programu PORTAGE s dětmi raného a předškolního věku
 • individuální grafomotorická cvičení
 • grafomotorický kurz „Nebojte se psaní“ dle PaedDr. Ivety Heyrovské
 • individuální logopedickou péči
 • skupinovou,individuální muzikoterapii
 • arteterapii
 • dramaterapii
 • bazální stimulaci
 • somatopedická cvičení
 • individuální práci na PC

Služby SPC jsou poskytovány bezplatně, SPC působí v rámci celého Olomouckého kraje.