Centrum APA

Odborný pracovní tým Aplikovaných pohybových aktivit (APA) PPP, SPC Olomoucký kraj zabezpečuje činnost v oblastech:

Tvorba a realizace Individuálních vzdělávacích plánů (IVP) pro vzdělávací obor Tělesná výchova (podpora dětí, žáků, studentů a pedagogických pracovníků)
Poradenství v oblasti školních i mimoškolních pohybových aktivit
Poradenství v oblasti práce s kompenzačními pomůckami

Pracovní tým:

Mgr. Klára Botková
Kontaktní koordinátor, odborný poradce v problematice IVP do tělesné výchovy / pohybových aktivit
Kontakt: klara.botkova@upol.cz

Mgr. Ladislav Baloun, Ph.D.
Regionální konzultant aplikovaných pohybových aktivit
Přímá podpora pedagogických pracovníků v jednotkách tělesné výchovy, pohybových aktivit v tvorbě a realizaci IVP, aktivním zapojení dětí, žáků a studentů se SVP do pohybových aktivit.
Oblasti Jesenicko, Šumpersko, Mohelnicko
Kontakt: ladislav.baloun@upol.cz

Mgr. Markéta Hajduková
Regionální konzultant aplikovaných pohybových aktivit
Přímá podpora pedagogických pracovníků v jednotkách tělesné výchovy, pohybových aktivit v tvorbě a realizaci IVP, aktivním zapojení dětí, žáků a studentů se SVP do pohybových aktivit.
Oblast Prostějovsko
Kontakt: marketa.hajdukova@upol.cz

Mgr. Eliška Vodáková
Regionální konzultant aplikovaných pohybových aktivit
Přímá podpora pedagogických pracovníků v jednotkách tělesné výchovy, pohybových aktivit v tvorbě a realizaci IVP, aktivním zapojení dětí, žáků a studentů se SVP do pohybových aktivit.
Oblast Olomoucko
Kontakt:  eliska.vodakova@upol.cz

Mgr. Adam Jarmar
Regionální konzultant aplikovaných pohybových aktivit
Přímá podpora pedagogických pracovníků v jednotkách tělesné výchovy, pohybových aktivit v tvorbě a realizaci IVP, aktivním zapojení dětí, žáků a studentů se SVP do pohybových aktivit.
Oblast Přerovsko
Kontakt: adam.jarmar@upol.cz

Mgr. Daniel Mikeška
Odborný koordinátor aplikovaných pohybových aktivit
daniel.mikeska@upol.cz

Mgr. Ondřej Ješina Ph.D.
Hlavní metodik aplikovaných pohybových aktivit (APA)
Hlavní metodik v problematice IVP do tělesné výchovy / pohybových aktivit
Vedoucí realizačního týmu projektu RPVOK
Kontakt: ondrej.jesina@upol.cz

PhDr. Martin Lajza
Odborný metodik aplikovaných pohybových aktivit
Koordinátor seminářů a vzdělávání pedagogických pracovníků
Kontakt: martin.lajza@upol.cz

 

Kontakt pro příjem požadavků:
apa.ppp.spc.ok@gmail.com

 

KONZULTACE:

Od ledna 2019 centrum APA nabízí rodičům, školám i odborníkům své služby formou konzultace (nutné předem domluvit s konzultantem APA)

1/ V SPC Olomouc (17. listopadu 43, Olomouc), každé liché pondělí, 13:00-15:00

2/ V SPC Prostějov (Lidická 86, Prostějov), každý poslední čtvrtek v měsíci, v čase 13:00-15:00

3/ V SPC Mohelnice (Olomoucká 41, Mohelnice), každé první pondělí v měsíci, 10:00-12:00