Pracovní tým SPC Mohelnice

Vedoucí pracoviště
Mgr. Zdeňka Vymětalová, speciální pedagog
vymetalova@spc-mohelnice.cz

Speciální pedagogové
Mgr. Petra Výskalová
vyskalova@spc-mohelnice.cz

Mgr. Tereza Šafářová
safarova@spc-mohelnice.cz

Psycholog
Mgr. Zuzana Doláková
dolakova@spc-mohelnice.cz

Administrativní pracovnice
Jiřina Kubaláková
kubalakova@spc-mohelnice.cz