Pracovní tým SPC Přerov

Mgr. et Mgr. Milada Sovadinová
psycholog, vedoucí pracoviště
sovadinova@spc-olomouc.cz

PhDr. Petra Matyášová, psycholog
matyasova@spc-prerov.cz

Mgr. Eva Schwarzová (Korolová), speciální pedagog
schwarzova@spc-prerov.cz

 

 

Sociální pracovnice:
Mgr. Radka Křížovská
krizovska@spc-prerov.cz
tel.: 770 193 097