Objednávky PPP-Olomouc

PPP Olomouc

Elektronická žádost o vyšetření
Elektronický formulář může využít zletilý klient nebo zákonný zástupce. Formulář není určen pro objednávání klientů školou.
Po úspěšném odeslání žádosti se zobrazí potvrzení o jejím přijetí a na Vámi zadaný e-mail bude automaticky odesláno shrnutí objednávky spolu s dalšími základními informacemi.

O vyšetření školní zralosti žádejte nejdříve až od ledna daného roku, ve kterém by vaše dítě mělo nastoupit povinnou školní docházku.

Dítě / zletilý klient

Jméno *

Příjmení *

Datum narození (dd.mm.rrrr) *

Zákonný zástupce / zletilý klient

Jméno *

Příjmení *

Váš e-mail *

Telefon *

Kontaktní adresa

Ulice

Číslo *

Město / Obec *

PSČ *

Dítě / zletilý klient navštěvuje


(Jiné)

Název školy / školky *

Třída

Město / Obec *

V případě vyšetření školní zralosti uveďte navíc ZŠ, do které půjde dítě k zápisu.

Pokud aktuálně studujete OU, SOU, SŠ či SOŠ uveďte navíc původní ZŠ, kterou jste navštěvovali. V případě více škol uveďte poslední navštěvovanou.

Důvod žádosti (stručně popište)

Bylo již Vaše dítě (nebo Vy jako zletilý klient) v minulosti vyšetřeno v PPP-Olomouc, nebo v jiném poradenském zařízení (PPP, SPC)? Pokud ano, tak ve kterém.